Ponúkame miesto  na pozíciu : psychológ CPPPaP Dunajská Streda
Typ pracovného pomeru: na plný úväzok
Vzdelanie:
ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia
Požiadavka:
ovládanie maďarského jazyka


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu a metodicko-informačnú starostlivosť deťom, rodičom (zákonným zástupcom), pedagógom a iným na výchove a vzdelávaní zainteresovaným osobám. Naši  odborní zamestnanci sú pripravení Vám pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne pre klientov od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Keď potrebujete pomoc a poradenstvo kontaktujte nás! Oceníme Vašu dôveru, ponúkame Vám odbornosť, diskrétnosť , empatiu a zodpovednosť.

Keď potrebujete pomoc a poradenstvo kontaktujte nás! Oceníme Vašu dôveru, ponúkame Vám odbornosť, diskrétnosť , empatiu a zodpovednosť.

Vaše otázky, požiadavky môžete nám zaslať aj mailom /menu Napíšte nám, ktoré sa otvára z mapy stránok vpravo dole/, alebo píšte na našu mailovú adresu: ppp.ds@stonline.sk Naši odborníci Vám zodpovedajú mailom rovno do Vašej poštovej schránky. Formulár žiadosti na vyšetrenie ako aj formulár školského záznamu o žiakovi môžete stiahnuť z menu Na stiahnutie.
Ďakujeme za Vašu dôveru!

Kontaktujte nás

Termín návštevy u nás je potrebné dohodnúť vopred, preto Vás žiadame kontaktovať nás:

  • priamo t.j. osobne, telefonicky alebo mailom
  • nepriamo t.j. prostrednictvom pedagóga, lekára alebo inej inštitúcie

 

Návštevná doba:

Denne od 7.30 do 15.30

Obedňajšia prestávka od 12.00 do 12.30