Psychológovia: Telefonický kontakt: E – mailové adresy:
Mgr. Hencze Angelika 948086032 angelika.hencze@poradnads.sk
Németh Mária 948872320 nemeth.maria@poradnads.sk
Mgr. Johancsiková Miriam 948592374 miriam.johancsik@poradnads.sk
Mgr. Kliner Hanicková Anna PhD. 948335266 anna.h.kliner@poradnads.sk
Menyhárt Rita 948081673 rita.menyhart@poradnads.sk
Mgr. Mrláková Eva 948410438 eva.v.mrlakova@poradnads.sk
Parčetich Ildikó 940631659 ildiko.parcetich@poradnads.sk
Špeciálni pedagógovia: Telefonický kontakt: E – mailové adresy:
Mgr. Bereznaiová Malvína 948413949 malvina.bereznai@poradnads.sk
Mgr. Csivreová Zuzana 917762017 riaditelka@poradnads.sk
Mgr. Krippelová Eva 940654216 eva.krippel@poradnads.sk
Mgr. Forróová Zuzana 948881891 zuzana.forro@poradnads.sk
Mgr. Janics Ildikó 947929282 ildiko.janics@poradnads.sk
Sociálny pedagóg: Telefonický kontakt: E – mailové adresy:
Mgr. Czajlíková Hilda 948923769 hilda.czajlik@poradnads.sk
PhDr. Ildikó Molnárová 948876341 ildiko.molnarova@poradnads.sk
Logopéd: Telefonický kontakt: E – mailové adresy:
Mgr. Némethová Mária 947955467 maria.nemethova@poradnads.sk