Linka detskej dôvery – LINK
Linka dôvery Nezábudka – LINK
Internetové linky dôvery – LINK, LINK, LINK
Linka detskej istoty – LINK
Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke – LINK
Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením – LINK
Linka pomoci -Chuť žiť (tel. 0800 221 080) pre deti, ktoré majú poruchy príjmu potravy, úzkosť z jedla…