Naša poradňa začala svoje pôsobenie  vo februári 1980   pod názvom Okresná pedagogicko-psychologická poradňa, neskôr Pedagogicko-psychologická poradňa. Poskytovala odborné služby pre deti predškolského veku  žiakom základných škôl okresu Dunajská Streda

Prvou riaditeľkou a významnou osobou určujúcou profil poradne bola PhDr. Margita Némethová. Ďalšími jej kolegami dlhé roky boli PhDr. Katarína Výbochová, Mgr. Magda Zakálová, Mgr. Darina Dlhá, PaedDr. Ján Sihelský, Katarína Baloghová, neskôr  Mgr. Judit Belkovics, Mgr. Szilvia Zsigrai, Mgr. Jolana Kállayová,  Mgr. Beáta Bertóková,  PaedDr. Kinga Horváth a iní.

Aj touto cestou im ďakujeme za ich oddanú, obetavú a vysoko odbornú prácu.