A Dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ együttműködési kínálata a járás iskolái részére 

I  Pszichológia területe

 • Pszichológiai szakvéleményezés egyéni mérés, diagnosztika alapján    beilleszkedési és tanulási nehézségekkel, figyelemzavarral, magatartási problémákkal, személyi és érzelmi problémákkal küzdő tanulók esetén, pályaválasztás és tehetség felmérés kérdésében
 • Pszichológiai diagnosztika csoportok részére – érdeklődési kör megállapítása pályaválaszzás kérdésében osztályok részére
 • Pszichológiai tanácsadás és konzultáció pedgógusok, szülők és tanulók részére a fenntemlített témakörök bármelyikében

II   Gyógypedagógia területe

 • Gyógypedagógiai szakvéleményezés egyéni mérés, diagnosztika alapján – tanulási problémák, nehézségek, grafomotorikai készségek, odaliság zavara, részképesséi hiányosság esetén, 
 • Gyógypedagógiai diagnosztika csoportok részére
 • Gyógypedagógiai tanácsadás és konzultáció pedagógusok, szülők és tanulók részére
 • Gyógypedagógiai szakfoglalkozások, fejlesztések egyéni mérések alapján

III   Prevenció, megelőzés

 • Szociális diagnosztika – Az oztály hangulatának mérése kérdőíves módszerrel:
 • A mi osztályunk – összetartozás, megelégedettség, versengés mérése – 3-6. évfolyamok részére 
 • SO-RA-D kérdőív segítségével – az oszályösszetétel szociális kapcsolatok szintjén, egyes személyek által elfoglalt pozíciók, az osztálykohézió és  érzelmi hangulatok megismerésére adunk lehetőséget.  5 _ 9. évfolyamok részére
 • Trieda v kríze – a kapcsolati problémák feltárását segíti, illetve megoldásukhoz  kínál célzott stratégiákat
 • Beszélgetések, interaktív találkozók témakörei
 • Iskolai bántalmazás, zaklatás – 3.-4. évfolyamok részére, 5.-9. évfolyamok és a középiskolák részére
 • Drogok és függőségek – 5.-9. évfolyamok, és a középiskolák részére
 • Partnerkapcsolatok és a szexualitás – 8.-9. évfolyamok, és a középiskolák részére
 • Kiberbűnözés – a modern technológia az életünkben, jelenlét a világhálón
 • Mit akarok az életemmel – pályaorientáció és –választás 5.-8. . évfolyamok
 • és a középiskolák részére
 • Csoportfoglalkozások
 • Tudom-e ki vagyok? – önismeret, mások ismerete – 5.-9. évfolyamok és  középiskolák részére
 • Ěrzések és érzelmek – az érzések és érzelmekkifejezése, empátia fejlesztése – 5.-9. évfolamok részére
 • Kommunikációs készségek  fejlesztése – az emberi kapcsolatok, aszertivitás és önbizalom fejlesztése  a tisztelet és önbecsülés útján
 • A konfliktusok konstruktív oldása – 5.-9. évfolyamok és  középiskolák részére
 • Közép- és hosszabb távú program kínálat
 • Önismeret a klasszikus mesék nyomán – lányok részére –  8.-9. évfolyamtól
 • Srdce na dlani – toleranciára és erőszakmentességre nevelő program – 1.-4- évfolyamok részére 9 találkozó alkalmával
 • A mi utunk – szociáis készségeket fejlesztő program – 5.-9. évfolyamok  részére
 • Út az érzelmi érettséghez – 5.-9. évfolyamok részére
 • Önismeret útján a pályaválasztáshoz – 7. évfolyam részére, 10 alkalommal

IV  Pedagógusok részére 

 • Individuális konzultáció, terápiás beszélgetések
 • Relaxáció lehetősége több módszer vegyítésével egyének ill kollektívák részére
 • Konfliktus kezelés – konstruktív megoldások közös feltárása kollektívák részére
 • Osztály/működési szabályok bevezetése – pozitív osztályklíma kialakításának elősegítése a  1.-4. évfolyamokban
 • Önismeret klasszikus mesék útján – felnőtteknek     iskolaklubbos nevelők részére

Tisztelt figyelmükbe ajánlom további felhívásunkat!

Az egyéni kivizsgálásokra való igények bejelentése:

 • Írott formában a bejelentkezési lapon történik 

(prihláška na vyšetrenie) – magyar nyelven tölthető

 tanuló jellemzésével, megfigyelések leírásával

(školský záznam žiaka) – magyar nyelven tölthető

Folyamatosan lehetséges az igény felmerülése nyomán az egész tanév során.

A megvalósítás időpontját egyénileg fogjuk egyeztetni Önökkel.

Telefonos elérhetőség: 0917 762 017 Email: riaditelka@poradnads.sk

Üdvözlettel.

Dudás Tímea – intézményvezető